Kirkemus

”Tines ideer, hendes forståelse for gudstjenesten og forberedelse sammen med mig er ganske enkelt af stor kvalitet. Kirkemusen kan sit fag og kender både sin kirke og sine virkemidler. Kirkemusens talende mime og gestik giver lys på ord og handling og lader begge dele stå stærkere.”
Susanne Andersen, sognepræst Skydebjerg, Orte og Kerte pastorat

Kirkemusen er en stum medspiller og Kirkemusen er ikke underholdning.
Dens vigtigste funktion er nonverbalt at forholde sig til og formidle evangelietekst, ritualer og prædikenindhold. Den giver ordene krop og fysik og lader, ligesom klovnefiguren, børnene være de kloge. Kirkemusen gen-formidler afsendelse og modtagelse af præstens budskab og når præstens formidling tager over, trækker musen sig.
Den kan flytte en fortælling fremad med gestik, opmærksomhed og toner. Den fletter virkelighed og fantasi sammen og kan gøre gudstjenesten til et eventyr. Når den lytter, så lytter børnene også.
Kirkemusen kan modtage instrukser omkring liturgi og ritualer – når den lytter og gør, som forventet, så gør børnene også. Det er en foræring af autoritet, på en meget blid måde.

Med venlig hilsen og god fornøjelse!

Tine K. Skau, performer