ERFARINGER

KIRKEMUSENS ERFARINGER

Kirkemusen som organist
Kirkemusen virker bedst, når den også kan være kirkemusiker/have organistfunktionen – når den med forskellige blæseinstrumenter akkompagnerer salmesangen. Så bliver det enkelt, gennemskueligt og sammenhængende.

Korsvar og salmer
Rent praktisk vil jeg bede præsten sige korsvarene (medmindre kirkesangeren kan klare dem uakkompagneret) – og annoncere salmerne mundtligt (så kirkemusen kan være en artig kirkemus og gøre som præsten beder om).

Forslag til salmer: Nu titte, Dejlig er den Himmelblå, Spænd over os, Sov du lille sov nu godt, Du som gir os liv og gør os glade, Gud ske tak og lov, Måne og sol, Sov sødt barnlille, Herren strækker ud sin arm, Fyldt af glæde over livets under, Oh lad din ånd nu med os være, Op al den ting….

Nadver
Kirkemusen kan hjælpe med uddeling af nadverbrød – få nøje instruks og være meget alvorlig.

Præludium & postludium
Når børn og voksne kommer ind i kirken, sidder Kirkemusen helst og strikker halstørklæder til sin LilleMus. Det virker rigtig godt, hvis præludiet (efter bedeslag) må være fra en CD med kirkemusik, som jeg tager med. Jeg har en lille CDafspiller, som jeg også har med. Når jeg slukker CDen, er alle klar til indgangsbøn.
Postludiet, er det min gode erfaring, at Kirkemusen skal spille børn og voksne ”ud af kirken” med. Jeg plejer at bruge en salme, som jeg laver variationer over, medens jeg går ned af midtergangen sammen med præsten. Vi stiller os i overgangen til våbenhuset og hilser af. Jeg bliver ved med at spille, til alle er ude.

Jeg kan anbefale, at binde gudstjenesten op på ganske få salmer – men gerne med mange vers – så kommer melodien ind flere gange. Del salmen over og syng tre-fire vers ad gangen. Tag gerne første vers med hver gang – så lærer børnene det.
Jeg kan anbefale, at binde salmevers, evangelietekster og steder (døbefont, prædikestol, alterkrans, v. korset etc.) i kirken sammen. Således holdes prædikenen måske flere forskellige steder i kirken. Kirkens interiør kan hjælpe børnene med at orientere sig – de har noget, at hænge ordene op på.
Hvis præst og kirkemus har en ”rute” rundt i kirkerummet, så får forkyndelsen fysik.
Bevægelsen fra et sted til et andet gør børnene nysgerrige og lydhøre.
Interiør-vandringen et memoteknisk greb, der også hjælper præst og mus.